Andra styrkeprogrammet

Detta program körde jag i sex veckor. Utöver detta program skulle jag ha 2 löppass per vecka med stegrande distans.