Första styrkeprogrammet

Här dokumenterar jag träningen efter att jag började med en personlig tränare under oktober 2020 som skall hjälpa mig att nå målet.

Fas 1 – 8 veckor

Första fasen blev fokus på funktionell styrka i 8 veckor. Jag fick 4 olika pass och nedan ser ni hur dosen justeras uppåt gradvis vecka för vecka. Så första veckan körde jag pass A till och med D 3×10 per övning osv. Under denna fas blev det dessa övningar samt lättare kondition. Men huvudfokusen var styrkeövningarna och att äta hyfsat bra. Var inget specifikt kostschema, men ändå fokus på att äta bra.

Nedan följer övningarna jag kört:

(Om en bokstav förekommer fler gånger, till exempel C1, C2 och C3 så körs de övningarna ihop i ett så kallat super set. Dvs C1, C2, C3, C1, C2, C3, C1, C2, C3 innan man går vidare till nästa bokstav)